Liên hệ
Northern Saigon Hotel
11A Thi Sách,Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
T. (84.28) 38251.751 - 38251.752
Doanh Nghiệp: corp@northnerhotel.com.vn
Hội Nghị: sales@northernhotel.com.vn
Lữ Hành & Du Lịch: adosm@northernhotel.com.vn
Reservation: reservation@northernhotel.com.vn
Follow us
GỬI YÊU CẦU